Satisfacció entre els socis de la UBE que han participat a #Comerç21. @UBEsplugues @PimeComerc #Esplugues

Pimec Comerç i la Diputació de Barcelona fan entrega del diploma que acredita als 50 comerços participants de Comerç21 la seva participació.

Els nostres socis participants ens fan saber de la seva satisfacció per la formació i l’assessorament rebut per part de professionals i consultores, que encara els acompanyaran durant nou mesos més.

La UBE us animem a participar l’any que ve!

La Generalitat destina 7 milions d’euros a les subvencions de Comerç, Artesania i Moda per al 2018. #esplugues #comerç

·        El Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) del Departament d’Empresa i Coneixement, ha obert la convocatòria per a les subvencions per al 2018. El termini per acollir-se s’obre el proper 9 de juliol i finalitzarà el 14 d’agost

·        Amb aquest programa de subvencions, la Generalitat a través del CCAM, volestar al costat del sector, en tota la seva diversitat de formats i tipologia d’empreses, per ajudar a la seva modernització i rendibilitat, i alhora impulsar un creixement sostenible i respectuós amb l’entorn i el medi ambient

·        La directora general de Comerç, Muntsa Vilalta, ha presentat aquesta setmana al sector el pla d’ajuts del CCAM per al 2018, que inclou 8 línies de subvenció diferents orientades al foment d’accions col·lectives d’entitats i associacions, la transformació digital del comerç, la implantació de nous comerços en locals buits i millora comercial, la internacionalització de la moda, i la promoció i comercialització i la millora de la gestió de l’empresa artesana

La Generalitat, a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) del Departament d’Empresa i Coneixement, destina enguany 7 milions d’euros al pla de subvencions per al comerç, l’artesania i la moda. El proper dilluns, 9 de juliol s’obre el termini per presentar sol·licituds, que finalitzarà el 14 d’agost.

La directora general de Comerç, Muntsa Vilalta, ha presentat aquesta setmana al sector el pla d’ajuts del CCAM per al 2018, que inclou 8 línies de subvenció diferents orientades al foment en les accions col·lectives d’entitats i associacions, la transformació digital del comerç, la implantació de nous comerços en locals buits i millora comercial, la internacionalització de la moda, i la promoció, comercialització i la millora de la gestió de l’empresa artesana. Paral·lelament, al llarg de la setmana s’han fet presentacions arreu del territori —a Manresa, el 3 de juliol; Tarragona, el 4 de juliol; i Lleida, ahir 5 de juliol— que finalitzen avui a Girona.

Un dels objectius del programa de subvencions 2018 és impulsar projectes col·lectius, ja sigui a través de l’associacionisme, l’agrupació d’empreses o de la representativitat sectorial, donant suport a aquells agents que lideren projectes encaminats a fer de Catalunya un país ric en comerç de proximitat i comerç d’alta concentració, mantenint l’equilibri entre formats i creant sinergies amb agents d’altres àmbits vinculats, com el turisme, la gastronomia, la cultura o la tradició.

Així mateix, el programa de subvencions per enguany també vol afavorir el camí de les empreses comercials, de moda i artesania cap a la transformació digital, com a estratègia necessària per adaptar-se a uns hàbits de vida cada dia més marcats per la tecnologia mòbil i la realitat omnicanal.

D’altra banda, aquests incentius pretenen millorar la visibilitat de les empreses de cada branca d’activitat: en l’àmbit de la moda, fomentant la internacionalització dels dissenyadors mitjançant la presència en showrooms i fires internacionals. Pel que fa a l’artesania, els ajuts volen incidir especialment en la promoció i comercialització de l’empresa artesana, i com a novetat, en la millora de la gestió empresarial i en la promoció de les fires i fires/mercat d’artesania.

El pla d’incentius inclou 8 programes per a entitats del comerç, serveis, artesania i moda:

Programa 1: per a la competitivitat de l’empresa a través de les entitats

L’objectiu és impulsar la competitivitat de les empreses a través de les entitats mitjançant projectes de dinamització comercial en les zones urbanes, potenciant el comerç de proximitat i els mercats municipals sedentaris i no sedentaris. El programa també vol potenciar els projectes d’entitats que promocionin la transformació digital del comerç, potenciïn l’enfortiment de les empreses, desenvolupin el talent i fomentin la internacionalització. Els beneficiaris són entitats representatives del sector del comerç, el serveis, l’artesania i la moda entre les quals entitats territorials sense ànim de lucre, gremis i entitats sectorials sense ànim de lucre, associacions de mercats municipals sedentaris i no sedentaris, i empreses agrupades (cooperatives o centrals de compres).

Dins d’aquesta línia, se subvencionen projectes de transformació digital (creació de sites, xarxes socials, APPs, digitalització de la publicitat…); i projectes d’enfortiment de les empreses associades i de dinamització comercial amb accions de difusió i comunicació (material promocional, imatge corporativa, senyalització, newletters…), promoció del comerç (actuacions d’animació al carrer, campanyes específiques,…), fidelització de clients (vals descompte, tiquets d’aparcament, repartiment a domicili, consigna…), millora del mix comercial (utilització d’aparadors en locals buits…), o assistència a fires per promoció de l’entitat.

També se subvencionen projectes de desenvolupament del talent (organització de fires, tallers, formació, jornades, Tour Retails o premis tant sectorials com territorials), i de foment de la internacionalització (amb assessorament extern, jornades de formació internacional, etc.).

La inversió mínima a subvencionar és de 3.000€. La línia d’ajut arriba fins al 50% del cost, amb un màxim de 23.000€, més el 15% de les despeses de gestió i estructura, amb un màxim de 3.000€. En el cas de les associacions de mercats i les centrals de compra o cooperatives, el límit màxim s’estableix en 8.000€, més el 15% de les despeses de gestió i estructura, amb un màxim de 3.000€.

Programa 2: per la participació de les empreses de comerç en fires sectorials, multisectorials i professionals d’àmbit nacional, estatal i internacional

L’objectiu d’aquesta línia d’incentius –adreçada a empreses de comerç, i de serveis— és promoure la participació en fires nacionals, estatals i internacionals d’empreses de comerç i de serveis, per potenciar la comercialització dels seus productes. Les despeses subvencionables són la contractació de l’espai i de l’estand; el lloguer de mobiliari i assegurances; les despeses de muntatge, desmuntatge i decoració (per compte aliè); els serveis de vigilància, seguretat i neteja, així com contractació d’hostesses com a personal extern; el transport de mercaderies (per compte aliè); i la retolació, senyalització, i publicitat en mitjans de comunicació, incloses les despeses de disseny, producció i edició.

La inversió mínima subvencionable global és de 1.000€, i la despesa de cadascuna de les fires de, com a mínim, 500€. El programa subvenciona fins el 50% de les despeses amb un màxim de 3.000€ en el cas de fires nacionals i estatals, i de 5.000€ en el cas de fires d’àmbit internacional. En qualsevol cas, la quantitat màxima a atorgar és de 5.000€.

Programa 3: per a la transformació digital

L’objectiu d’aquesta línia —adreçada a empreses de comerç, serveis, moda i parades de mercat municipal— és fomentar la incorporació de noves tecnologies digitals per augmentar el desenvolupament dels negocis i empreses, la millora de la productivitat i l’eficiència de l’estalvi de despeses a través de projectes d’adaptació a nous models de negoci que potenciïn la omnicanalitat creant estratègies que integrin botiga física i online per millorar l’experiència de compra.

Aquest programa subvenciona projectes que millorin el grau tecnològic de l’empresa en els següents àmbits: presència a internet, xarxes socials, comerç electrònic, màrqueting digital, o digitalització de l’establiment a peu de carrer (dotar l’establiment físic de tecnologies digitals per obtenir avantatge competitiu). Entre les despeses subvencionables hi ha la creació, disseny i posicionament de web; servei extern de community management; enllaços patrocinats o SEM; monitorització i reputació online; posicionament web o SEO; email marketing; cartelleria digital implantada a l’establiment físic i gestió dels continguts que reculli dades dels clients; creació d’APPs; projectes de CRM i fidelització; interactivitat i connectivitat a la botiga, entre d’altres.

La inversió mínima subvencionable és de 1.000€. El programa subvenciona fins el 50% de la inversió, amb un màxim de 500€ per als projectes de millora de la presència a internet; de 3.000€ en les accions de millora de xarxes socials, comerç electrònic i màrqueting digital; i de 6.000€ pels projectes de millora de la digitalització de l’establiment a peu de carrer. En qualsevol cas, el màxim de la subvenció és de 6.000€.

Programa 4: per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments

L’objectiu d’aquesta línia d’ajuts –adreçada a empreses de comerç i serveis, i parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris— és dinamitzar el comerç mitjançant projectes de recuperació dels locals situats a la trama urbana, o al casc històric i els seus eixamples per tal de garantir el mix comercial òptim i adequat a cada zona, incrementant-ne l’atractiu i evitant el trencament del continu comercial.

Aquesta línia s’orienta a dos tipus d’accions: d’una banda, la recuperació de locals buits (compra, arrendament o concessió administrativa de locals, ús d’aparadors de locals tancats, continuïtat de l’empresa comercial, i ampliació de la superfície de venda annexionant un nou local), i d’una altra, a reforma d’establiments (en parades de mercats municipals sedentaris, adequació de les parades de mercats municipals no sedentaris i reforma de botigues a peu de carrer que tinguin una antiguitat mínima de 10 anys).

Dins l’àmbit de recuperació de locals buits, són subvencionables les despeses de compra, lloguer o tràmits de la concessió administrativa i  les despeses d’obertura de l’establiment. Dins l’àmbit de reforma d’establiments, són despeses subvencionables les d’obra menor i les d’adequació de les parades de mercats municipals no sedentaris o compra de camió-botiga. En aquesta línia la inversió mínima subvencionable és de 2.000€,  i l’ajut arriba fins el 50% del cost, amb un màxim de 5.000€.

Programa 5: per a la internacionalització de la moda

Els objectius són estimular i promoure la participació dels dissenyadors i marques de moda en showrooms comercials internacionals temporals de moda o en fires internacionals; i augmentar la presència de dissenyadors i marques catalanes a l’exterior i potenciar la diversificació de mercats. Es poden acollir les empreses de disseny de moda que participin en espais de venda efímers temporals internacionals.

El programa subvenciona la participació com a expositors, en showrooms i/o fires o altres esdeveniments similars internacionals que es realitzin fora de Catalunya i de l’estat. Les despeses que se subvencionen són el transport i assegurança de la col·lecció o dels productes a exposar; la contractació de l’espai on es faci el showroom o l’exposició;  la producció de l’aquest espai, i la promoció de la seva participació. La inversió mínima subvencionable total és de 1.000€, i la despesa de cadascuna de les fires de, com a mínim, 500€. Per a les petites i mitjanes empreses de moda, l’ajut cobreix fins el 20% de la despesa per a la participació en fires i showrooms a la UE, i del 50% si són fora de la UE. En el cas de les microempreses i els autònoms l’ajut arriba fins al 50% del cost. En qualsevol cas, la màxima quantitat de l’ajut serà de 5.000€.

Programa 6: per a la promoció i comercialització dels productes artesans

L’objectiu és promoure la comercialització de l’artesania i fomentar la competitivitat i la qualitat d’empreses artesanes mitjançant diferents vies de comercialització i difusió. Es poden acollir empreses que desenvolupin una activitat artesanal inclosa al Repertori de Famílies d’Oficis Artesans de la Generalitat (annex del Decret 182/2014, de 30 de desembre, sobre l’activitat artesanal). Queda exclosa l’artesania alimentària.

Aquest programa subvenciona la participació en fires, fires-mercats i/o mercats d’àmbit nacional, estatal i internacional, mitjançant un estand; i la realització exposicions, participació en concursos, aparicions en guies de turisme, comerç, etc… ja siguin físiques o online, i accions similars destinades a millorar i diversificar la comercialització. Les despeses subvencionables són la contractació de l’espai i de l’estand; el lloguer de mobiliari i assegurances; el muntatge, desmuntatge i decoració (per compte aliè); serveis de vigilància, seguretat i neteja, i contractació de personal extern a l’estand; transport de mercaderies (per compte aliè); retolació, senyalització, i publicitat en mitjans de comunicació; inserció en guies; i participació en concursos exposicions, entre d’altres.

La inversió mínima subvencionable total és de 1.000€, i la despesa de cadascuna de les actuacions ha de superar 500€. Aquesta línia d’ajut arriba fins al 50% del cost, amb un màxim de 5.000€ per la participació a fires, fires-mercats, mercats, exposicions individuals i concursos de caire internacional; de 3.000€ per la participació a fires exclusivament per a compradors professionals, exposicions individuals i concursos nacionals o estatals; i de 1.500€ per a la participació a fires-mercat i/o mercats d’àmbit nacional o estatal i aparició en guies de turisme, comerç, etc., físiques i online i altres actuacions destinades a millorar i diversificar la comercialització dels productes. La quantitat màxima a atorgar és de 5.000€.

Programa 7. per a la millora de la gestió de l’empresa artesana

L’objectiu és dotar d’eines a les empreses artesanes que millorin la seva gestió i els processos de disseny i producció. Destinada a empreses que desenvolupin activitats relatives al Repertori de famílies d’oficis artesans de la Generalitat, s’orienta a la transformació digital, i a la millora del disseny de producte, d’equipaments productius i de la capacitació tècnica de les artesans.

La inversió mínima subvencionable total és de 1.000€. Els projectes a subvencionar relacionats amb la transformació digital s’han de dur a terme a través d’empreses especialitzades del sector amb acredutada experiència. Les despeses subvencionables són la creació i/o millora de la pàgina web i del comerç online, l’alta en plataformes online (Etsy, Amazon, etc.), alta i gestió dels perfils corporatius a xarxes socials i actuacions de màrqueting digital. També són subvencionables els estudis de disseny per a l’elaboració de noves col·leccions de producte, la compra de maquinària, equips i programari per a la millora de la producció i la gestió, i la participació en formació de millora de la capacitació tècnica. El programa subvenciona fins al 50% del cost, amb un màxim de 3.000€.

Programa 8. per a la notorietat de les fires i fires-mercat d’Artesania

L’objectiu d’aquest programa és prestigiar les fires i fires-mercat d’artesania en l’àmbit de Catalunya, i té com a destinataris les administracions locals i els seus organismes públics, adscrits o vinculats. Aquesta línia s’orienta al foment d’iniciatives divulgatives de prestigi i d’aquells elements de difusió, promoció i publicitat de les activitats divulgatives que aportin valor afegit al concepte de la fira. Per acollir-se a l’ajut, les entitats sol·licitants han de ser els organitzadors de la fira o fira-mercat, que ha de tenir un caràcter artesà, ja sigui monogràfic o multisectorial, i que compti amb la participació d’expositors amb carnet artesà.

Les despeses subvencionables inclouen tot tipus accions divulgatives relacionades amb l’artesania, com conferències, exposicions, demostracions d’oficis, tallers infantils, concurs… i les depeses de difusió i publicitat d’aquestes accions. La línia subvenciona fins al 50% del cost de la despesa, amb un màxim de 10.000€.

 

 

Més info i bases a: http://ccam.gencat.cat/ca/serveis/subvencions/index.html

Presentacions de les subvencions per a empreses de comerç, artesania i moda. #esplugues #comerç @UBEsplugues @PimecComerc

El CCAM presentarà  les novetats de la propera convocatòria de subvencions adreçades a empreses de comerç, artesania i moda per aquest 2018. Les presentacions tindran lloc la primera setmana de juliol a Barcelona, Manresa, Tarragona, Lleida i Girona.

2 de juliol, Barcelona

A les 10h a la Sala Cotxeres del Palau Robert (Passeig de Gràcia, 107, 08008 Barcelona)

Programa:

9:30h – Recepció dels assistents

10:00h – Benvinguda a càrrec de la  directora general de Comerç, Muntsa Vilalta

10:15h – Presentació de les línies de subvencions dedicades al Comerç a càrrec de la Sra. Marta Raurell (Cap de l’Àrea de Comerç del CCAM)

11:00h – Presentació de la línia de subvenció dedicada a les empreses de Moda càrrec de la Sra. Marta Coca (Cap de l’Àrea de Moda del CCAM)

11:15h – Presentació de les línies de subvencions dedicades l’Artesania a càrrec del  Sr. Xavier Villas (Cap de l’Àrea d’Artesania del CCAM)

12:00h –  Precs i preguntes

Inscripció: formulari

Últims dies! Apunta’t a la 7a edició del programa Accelera el Creixement. #esplugues @UBEsplugues @PiecComerc #comerç

Si vols ser una de les 50 empreses que ajudarem a créixer en aquesta 7a edició, apunta’t-hi! 

Inscripcions obertes fins el 4 de juny. Inscriu-te ara!

Accelera el creixement  és un programa promogut per la Diputació de Barcelona i PIMEC  amb l’objectiu de proporcionar totes les eines i serveis necessaris per al creixement de l’empresa en matèries com Innovació, Internacionalització, Comercialització i Equip Directiu.

M’hi vull inscriure!

El programa té una durada de 9 mesos i està repartit en tres fases. En total, contempla més de 70 hores de suport per empresa.

Annabel Cuatrecases

Telèfon: 934 964 500

acuatrecases@pimec.org

Si ets una empresa:

• Amb 3 o més treballadors;

• Amb el centre de decisió a la província de Barcelona;

• Amb una trajectòria empresarial de 5 anys o més;

• Amb voluntat d’invertir en el teu creixement empresarial,podràs participar-hi i obtenir més de 30 hores d’assessorament personalitzat per:

1 Identificar els teus factors claus d’èxit per al creixement empresarial.

2 Estructurar un full de ruta.

3 Materialitzar els teus projectes de creixement, amb acompanyament personalitzat.

4.245,6€ de subvenció per a la contractació de joves

Contracta treballadors joves i rep fins a 4.245,6€ de subvenció fins el 5 de novembre de 2018

PROGRAMA “FEM OCUPACIÓ PER A JOVES”

• Administratius/ves.

• Personal de comerç i atenció al client.

• Logística o manipulació.

• Si necessites un altre perfil, truca’ns i te n’informarem.

Contracta persones joves amb formació en una d’aquestes especialitats i rep una subvenció de fins a 4.245,6 €.

Beneficis per a les empreses:

– Selecció de joves que compleixin els requisits del programa.

– Subvenció de 707,60€ (per jornada completa), proporcional a la jornada de treball i durant 6 mesos.

– Assessorament gratuït en tot el procés de tramitació de la subvenció.

– Formació gratuïta a càrrec de PIMEC per als nous joves contractats/ades.

Descobreix les condicions del programa i com demanar la subvenció fent clic al botó:

Més informació

VOLS INCREMENTAR LES TEVES VENDES A L’ESTRANGER? @PimcComerc @UBEsplugues #Esplugues

Si ets una empresa exportadora i desitges incrementar les teves vendes internacionals, PIMEC et por aportar solucions i pautes per implementar un procés d’internacionalització eficient i exitós.

Es tracta de sessions individuals personalitzades per a cada empresa interessada en assistir (d’uns 45 minuts aprox.), aquesta trobada pretén a ajudar als nostres socis a potenciar les seves activitats comercials i consolidar les vendes internacionals.

CONVOCATÒRIA LÍNIA DE FINANÇAMENT ICF-COMERÇ 2017. @UBEsplugues @CCAMcat #esplugues

 

Busques finançament pel teu projecte? Neix ICF-Comerç.

 

CONDICIONS

Import: entre 15.000€ i 100.000€ per autònoms i entre 25.000€ i 100.000€ per microempreses i pimes.

Termini: fins a 5 anys, amb 1 any de carència inclòs.

Interès: euríbor a 6 mesos més un diferencial del 3,70%.

Comissions: sense comissions.

Carència d’amortització: 1 any, inclosa en el termini.

Per més informació el Telèfon de Comerç 93.484.99.09

EL 21 DE JULIOL, DARRER DIA PERQUÈ LES EMPRESES DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA OPTIN A BENEFICIAR-SE DE COMERÇ 21

La Diputació de Barcelona i PIMEComerç seleccionaran 50 comerços per ajudar-los a impulsar la seva competitivitat.

Barcelona, 18 de juliol de 2017.- El passat juny, el diputat delegat de Comerç de la Diputació de Barcelona, Isaac Albert, i el president de PIMEComerç, Àlex Goñi, van signar el conveni de col·laboració que marcava l’inici del pla pilot del programa Comerç 21. L’objectiu d’aquest programa és millorar l’oferta comercial dels municipis de la demarcació de Barcelona a través del suport i impuls a un màxim de 50 micropimes comercials, de serveis o de restauració que estiguin situades a la trama urbana de municipis de la província de Barcelona i tinguin “capacitat i voluntat de millora i creixement del negoci”.

Aquest divendres 21 és el darrer dia en què les empreses poden presentar el formulari d’inscripció que, en cas que siguin seleccionades, els permetrà participar en el pla pilot de Comerç 21. Comerç 21 definirà i posarà en marxa les estratègies –adaptades a les necessitats detectades en cada candidat– que puguin impulsar els negocis participants: realitzant una diagnosi, un pla de millora individualitzat i donant suport a la implementació de les mesures concretes. Durant les diferents fases del programa hi haurà sessions de networking i col·lectives, així com d’assessorament i acompanyament individualitzat per part d’experts en les matèries que s’hagin de reforçar en cada cas (economicofinancera; redefinició del model de negoci; visual merchandising; comunicació i màrqueting; aparadorisme; gestió d’estocs, etc.).

Els comerços que vulguin optar a participar en el pla pilot poden demanar-ne més informació a la Diputació de Barcelona, a PIMEComerç i també als Centres Locals de Serveis a les Empreses dels seus municipis, al personal de comerç del seu Ajuntament o a l’associació de comerciants de la qual formin part. Així mateix, poden dirigir-se al web del programa, http://www.comerc21.cat, o a l’e-mail info@comerc21.cat

LA DIPUTACIÓ I @PimecComerc COL·LABORARAN PER MILLORAR LA COMPETITIVITAT DE 50 COMERÇOS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA. @UBEsplugues #Comerç 


Les dues parts han signat un conveni per desenvolupar el pla pilot del programa Comerç 21 que s’allargarà fins al juny de 2019. 

Barcelona, 16 de juny de 2017.- El diputat delegat de Comerç de la Diputació de Barcelona, Isaac Albert, i el president de PIMEComerç, Àlex Goñi, han signat avui el conveni de col·laboració que permetrà desenvolupar el programa pilot Comerç 21. L’objectiu d’aquest programa és millorar l’oferta comercial dels municipis de la demarcació de Barcelona a través del suport i impuls a un màxim de 50 micropimes comercials o de serveis que estiguin situades en la trama urbana de municipis de la província de Barcelona i tinguin “capacitat i voluntat de millora i creixement del negoci”.Com explica el president de PIMEComerç, Àlex Goñi, “tant nosaltres com la Diputació som conscients de la necessitat que el comerç de proximitat de Catalunya guanyi en competitivitat; en un entorn tan canviant i disputat com l’actual hem de donar eines a les petites empreses perquè el teixit comercial del país no es quedi enrere”. Per la seva banda, el diputat delegat de Comerç de la Diputació, Isaac Albert, ha assegurat que “volem acompanyar el comerç del territori amb un potencial important de creixement a fer un salt qualitatiu que li permeti fer front al futur amb més garanties d’èxit”.

Comerç 21 definirà i posarà en marxa les estratègies que puguin impulsar els negocis participants, realitzant una diagnosi, un pla de millora individualitzat per a cadascuna de les empreses (en funció de les necessitats detectades) i donant suport a la implementació de les mesures concretes. Durant les diferents fases del programa hi haurà sessions de networking i col·lectives, així com d’assessorament i acompanyament individualitzat per part d’experts en les matèries que s’hagin de reforçar en cada cas (economicofinancera; redefinició del model de negoci; visual merchandising; comunicació i màrqueting; aparadorisme; gestió d’estocs, etc.).

A partir d’ara, començarà el procés de selecció de les empreses de comerç o serveis que es beneficiaran del pla pilot. Les candidates hauran d’omplir un formulari d’inscripció que servirà per seleccionar els participants a partir de l’anàlisi de qüestions com l’estratègia actual de l’empresa, del seu sector d’activitat, l’evolució de la facturació i la contractació de personal i el nivell de solvència econòmica, entre d’altres.

Els comerços que vulguin optar a participar en el pla pilot poden demanar més informació a la Diputació de Barcelona, a PIMEComerç i també als Centres Locals de Serveis a les Empreses dels seus municipis, al personal de comerç del seu Ajuntament, a l’associació de comerciants de la qual formin part o al web del programa: http://www.comerc21.cat/

***

PIMEComerç és la patronal del sector del Comerç de la Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya i, amb els seus socis col·lectius, s’apropa als 45.000 comerços associats.