Mitjançant el següent formulari podeu sol·licitar l’alta en qualitat de soci a la Unió de Botiguers i Comerciants d’Esplugues.

La finalitat d’aquest formulari es rebre i gestionar dades dels nostres socis, mantenir comunicació amb ells, i gestionar el cobrament de la quota mensual. Podeu consultar tambè la nostra política de privacitat.