Presentació de les conclusions de la 1a Trobada Mediterrània d’Economia Circular. @UBEsplugues @PimecComerc #Esplugues

ec1 ec-2 ec3 ec4

Aquest document ha estat elaborat amb les valuoses aportacions extretes de les 8 taules de treball en les quals vam participar activament. Una enriquidora jornada en la qual, per primera vegada tots els agents socials i econòmics s’unien amb un objectiu comú: crear entre tots un Model de Dipòsit, Retorn i Devolució d’envasos de begudes per protegir el Mediterrani, tot afavorint al mateix temps el desenvolupament econòmic i la creació de llocs de treball. Al final del document hem recollit algunes declaracions/reflexions dels assistents per ajudar a la contextualització i referenciar el posicionament, línies de treball i caràcter multisectorial del procés, que abasta molts i diferenciats sectors i actors satisfactòriament implicats.

El document: Conclusions-Economia-Circular