imageEl Consell Comarcal de Comerç ha conclòs la conveniència de fer seguiment de la proliferació de les grans superfícies i centres comercials, i de les negociacions que derivin de la seva implementació amb les administracions locals.

Els BIDs, Districtes de Creixement Econòmic, com a model de gestió han estat presentats i debatuts, en el marc d’un convenient horitzó possible, tot i restar a l’espera d’un marc legal favorable.

S’ha presentat el nou model d’Economia Circular on es busca recuperar les valuoses matèries primes dels envasos, mitjançant la col.laboració entre els agents socials i econòmics, molt especialment amb la intervenció del comerç a peu de carrer.

Avui ens ha visitat el Diputat Isaac Albert qui ha concedit visitar-nos i explicar que és, i quines atribucions té, la Diputació de Barcelona. El Consell ha valorat molt positivament la seva visita i postura d’obertura a la col.laboració.

Leave Comment