El resultat de la votació va ser de 20 vots a favor (Podemos, PSOE, ERC, PNV, Compromís i PDeCat) i 17 en contra de la mesura (PP i C’s).
Barcelona, 11 d’abril de 2017.- PIMEComerç, davant l’aprovació a la Comissió de Justícia del Congrés de Diputats de la Proposició no de Llei (PNL) sobre “la despenalització de la venda ambulant”, posa de manifest la seva indignació per la incoherència que han mostrat els grups polítics que han votat favorablement la proposta presentada per Podemos. En aquest sentit, PIMEComerç s’oposa frontalment a aquesta Proposició, i recorda que la despenalització pretesa és contrària al posicionament que mantenen a Catalunya els grups polítics que hi han votat a favor a Madrid.

D’altra banda, el contingut de la pròpia proposició té conseqüències molt negatives per al sector comercial, ja que confon “venda ambulant” amb “venda il·legal”, quan el problema a solucionar és el control de les màfies organitzades que subministren el material que després és revenut als carrers. A més, si es materialitza aquesta proposta, la venda ambulant il·legal passaria de ser un delicte a ser tan sols una falta, cosa que generaria un efecte crida d’aquesta activitat tan perjudicial per al sector del comerç de proximitat.

Per últim, volem mostrar el nostre suport a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, així com als Mossos d’Esquadra, per fer complir la normativa vigent, ja que en aquest text se’ls culpabilitza injustament de cometre tortura i vulnerar drets humans.

El president de PIMEComerç, Àlex Goñi, manifesta que “davant la possibilitat que la PNL tiri endavant, amb les mantenen a Catalunya els grups polítics que hi han votat a favor a Madrid.

D’altra banda, el contingut de la pròpia proposició té conseqüències molt negatives per al sector comercial, ja que confon “venda ambulant” amb “venda il·legal”, quan el problema a solucionar és el control de les màfies organitzades que subministren el material que després és revenut als carrers. A més, si es materialitza aquesta proposta, la venda ambulant il·legal passaria de ser un delicte a ser tan sols una falta, cosa que generaria un efecte crida d’aquesta activitat tan perjudicial per al sector del comerç de proximitat. 

Per últim, volem mostrar el nostre suport a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, així com als Mossos d’Esquadra, per fer complir la normativa vigent, ja que en aquest text se’ls culpabilitza injustament de cometre tortura i vulnerar drets humans. 

El president de PIMEComerç, Àlex Goñi, manifesta que “davant la possibilitat que la PNL tiri endavant, amb les greus repercussions que això tindria, PIMEComerç està estudiant diferents actuacions tendents a aconseguir que no s’aprovi, buscant la interlocució tant amb els grups polítics impulsors, com amb el Ministeri de Justícia com amb altres patronals de l’àmbit de l’Estat espanyol”.

Leave Comment