La UBE demanem la creació a #Esplugues de la figura de l»Agent de mediació’ per atendre els casos de reiterades denúncies d’un mateix veí cap a un mateix restaurador. Aquesta figura se’ns fa indispensable per identificar falses denúncies. #comerç

mediacion_conflictos

«Alguns veïns poden estar denunciant sistemàticament a un soci pel sol fet d’estar en desacord de tenir un bar a sota de casa. Hem de defensar el dret dels nostres comerciants a treballar sense por a falses denúncies.»

Necessitem que la policia faci un seguiment quan reiterades denúncies d’un mateix veí resulten no ser verídiques. Els restauradors demanden més protecció davant d’aquests casos.

«Quan el cas es reitera de forma anormal els comerciants perceben un greuge del qual ne’m d’estudiar una solució. Són la part més desprotegida del cas.»

Alguns restauradors, de La Plana i Can Vidalet, se senten acossats per reiterades denúncies d’un mateix veí, o col.lectiu veïnal, amb qui mantenen una preocupant relació.

Sempre que un ciutadà truca a la policia, aquesta acudeix per verificar qué passa. La nostra preocupació neix en quant després de tres o més trucades de denuncia es comprova que el restaurador en qüestió actua dins de l’ordenança vigent, o se li atribueixen pressumptes faltes, que ja havent estat comprobades per la policia, no resulten certes. El restaurador pot veure compromesa la seva bona imatge.

La UBE proposem que en quant detectem una d’aquestes situacions, sota la nostra sol·licitud, es nomeni a un agent de policía qui faci un seguiment específic del cas.

Obrim un periòde de contactes amb associacions veïnals, i l’administració local per tal d’engegar els mecanismes necessaris per defendre els drets dels nostres associats.

La UBE alertem sobre el risc de les ‘grans campanyes comercials’ forànies que, no havent obtingut llicència, empaperen els nostres carrers. #esplugues #comerç

La UBE duem a terme un seguiment de la publicitat que apareix als nostres carrers. 

Als pilons informatius, així com a les valles publicitàries, hi diu «Espai reservat a les entitats«. L’ordenança vigent regla que tota empresa que s’hi anuncia hagi hagut d’obtenir una llicència d’activitat publicitària.

Aquests dies podem trobar als nostres carrers una campanya publicitaria d’una fira forània de tipus Outlet que ha empaperat moltíssimes valles i pilons publicitaris de la ciutat i, fins i tot, s’han permés fixar plafons publicitaris rígids al mobiliari urbà, també a zones protegides d’Àmbit I i II (Els més protegits).

Havent considerat que aquesta és una campanya nociva pel comerç local, la UBE hem gestionat accions consultives, via la policia local, amb les quals hem sabut que la campanya no ha obtingut llicència per tal dur a terme tal activitat. A conseqüència hem iniciat també el tràmits necessaris per retirar la publicitat, i per a que l’administració estudiï possibles sancions.

Els deixem algunes imatges:

 

La U.B.E. sol·licita més aparcament

Darrerament podem comprovar la manca d’aparcament que patim sobretot quan necessitem desplaçar-nos amb el nostre vehicle per la ciutat. Això representa una dificultat encara més greu pel comerç local, que es veu repercutit a l’hora d’oferir zones d’aparcament als seus clients. El nostre comerç  necessita actualment el recolzament  necessari per superar-la i facilitar eines als seus clients, per tal de garantir una mobilitat fàcil en zones d’aparcament situades a l’extraradi.

Per aquest motiu ens hem dirigit a l’Ajuntament per sol·licitar als següents barris les zones corresponents d’aparcament, quedant així:

Barri Centre. 9 de febrer de 2012: Que s’acondicioni la parcel·la situada a sota del Pont d’Esplugues, a l’anomenat i conegut com a “bucle”, per convertir-lo en zona d’aparcament lliure.

Barri Can Vidalet .8 de març de 2012: Que el tram comprès entre el carrer Maladeta i i la Rambla Virgen de la Merced es transformi en zona blava, per facilitar l’aparcament als clients.

Barri del Gall. Juny 2012: En una reunió amb l’Ajuntament demanen que s’habiliti el parc de sorra de davant del Pou d’en Fèlix , antiga ubicació de la Creu roja, com a zona blava.

Barri de La Plana:Donat el caràcter provisional de la zona blava situada al costat del mercat de La Plana, demanem que s’estudii el lloc on reubicar aquesta zona d’aparcament quan es suprimeixi.