La UNIÓ DE BOTIGUERS us facilita l’accés a la informació d’ajuts i subvencions.

Avui s’han publicat les bases dels esperats Fons Tecnològic.

Us passssem l’enllaç la resolució:

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=943698

En PDF:

Per ser beneficiari d’aquestes subvencions l’activitat principal del negoci, haurà de correspondre amb alguna de
les activitats següents de la Classificació Nacional de les Activitats Econòmiques 2009 (CNAE 2009):

  • CNAE 45
  • CNAE 47