La UNIÓ DE BOTIGUERS us informem que avui al DOGC surt publicada l’ampliació en 3.900.000€ de l’import màxim dels ajuts del CCAM.

Dels 3.900.000€, un milió van destinats al programa d’obertura i de suport a la reforma i millora d’establiments.

La resta van per al programa de suport a la xarxa associativa i per al de suport a la transformació digital.

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=943637