La subvenció permet cobrir despeses de fins a 5.000 euros.

L’Ajuntament d’Esplugues ha posat en marxa un nou ajut per subvencionar l’inici d’una activitat econòmica al municipi i l’ocupació per compte propi.

Els ajuts van dirigits, d’una banda, a les persones que han iniciat una activitat econòmica per compte propi, amb domicili fiscal o centre de treball a Esplugues, des de l’1 de gener del 2022.

També se’n poden beneficiar les persones que prèviament estaven a l’atur i que han formalitzat en règim d’autònom una iniciativa emprenedora, individual o societària, durant els darrers 12 mesos, sempre que estiguin empadronades a Esplugues, o bé tinguin domiciliada l’activitat al municipi.

L’import de l’ajuda és de fins a 5.000 euros per subvencionar despeses com els primers mesos de lloguer, la quota RETA fins als primers 12 mesos o la taxa i limpost municipals per inici d’activitat. El termini per presentar sol·licitud, que s’ha de fer de forma telemàtica a la Seu Electrònica de l’Ajuntament, és obert fins al 30 de novembre o quan s’esgoti el pressupost.

Més informació i com sol·licitar la subvenció a https://economiatreball.esplugues.cat/wp-content/uploads/2022/05/Fitxa-web-Ajut-Autoocupacio.pdf