[Maria Teixidor, Pimec] Des de la Comissió Dona i Empresa enguany hem impulsat un estudi, elaborat amb la Universitat de Santiago de Compostel·la, amb la voluntat d’entendre millor quina és la contribució d’una dona ja plenament integrada al mercat laboral, que també emprèn i crea empresa, al conjunt de l’economia espanyola.

L’informe explica que, tot i que hi ha hagut avenços (la força laboral de les dones és ja del 70,1%, pel 79% de la masculina), persisteixen les desigualtats que perjudiquen la dona:una menor ocupació (58,8% de les dones per un 68,7% dels homes), un major atur, una menor qualitat del treball (més parcialitat i temporalitat), menors salaris (la diferència salarial va del 8% segons l’OCDE al 23% segons l’enquesta d’estructura salarial en el cas de les treballadores, i puja al 29% per a les dones autònomes, segons dades de l’OCDE), i menors bases de cotització (cosa que repercuteix en una bretxa en les pensions del 46%).

L’article complet el trobaréu en aquest enllaç